Onze projecten

 

Onze projecten

 

Pilot omgevingsplan Gemeente Hengelo

De Gemeente Hengelo heeft in 10 dagen de pilot omgevingsplan succesvol afgerond. Uniek omdat de 18 medewerkers van de projectgroep vrijgesteld waren van hun reguliere werkzaamheden. In de pilot werd duidelijk wat het opstellen van het omgevingsplan inhoudt en hoe dat verschilt met het maken van een bestemmingsplan. Organisatorisch en planningstechnisch was dit een hele uitdaging, maar het resultaat hiervan was dat iedereen zijn/haar volle aandacht bij de pilot had. Zo kon er snel en in een hoog tempo worden gewerkt aan het plan. De ondersteuning van het team GemeenteDSO hielp hierbij om de voortgang erin te houden en ook met het oplossen van inhoudelijke vraagstukken. Een belangrijke les is de noodzaak van een nauwe afstemming tussen juristen, gis-specialisten en de opstellers van toepasbare regels. Dat blijkt nog belangrijker dan dat op voorhand gedacht werd. Bij iedere regel is deze onderlinge afstemming nodig, zodat de juridische regels, het werkingsgebied en de toepasbare regels naadloos op elkaar aansluiten. De pilot zal in de landelijke oefenomgeving van het DSO worden gepubliceerd.

Het is een belangrijke stap voor de implementatie van de Omgevingswet. De gemeente Hengelo hanteert de strategie ‘leren door te doen’. Deze pilot biedt tevens de kans om de kennis over het instrument omgevingsplan in de rest van de organisatie en bij het bestuur te vergroten. Na de zomervakantie wordt het aan verschillende groepen collega’s gepresenteerd. Zo zorgt de gemeente Hengelo voor een groter bewustzijn over de impact van het veranderende instrumentarium en wat dat voor de inzet van de organisatie betekent. De pilot omgevingsplan past hier perfect in en heeft een solide basis opgeleverd voor de structuur van het volledige omgevingsplan waar de komende jaren verder aan gewerkt kan worden.

gdso-hengelo-768×576

Gemeente Almelo

"We zochten naar een manier om onze deelprojecten met elkaar in verbinding te brengen. GemeenteDSO doet dat. Ze brengen de juiste mensen aan tafel. We verwachten dat er een goede wisselwerking ontstaat, waarbij we elkaar kunnen versterken." 

- Patrick Jonkman, Projectmanager Omgevingswet bij de Gemeente Almelo

20200311_115209ps1_1600px-768×490

Voor de gemeente Almelo is een stappenplan op het gebied van kennisopbouw, tooling gereedmaken en concrete werksessies samengesteld. Deze direct-aan-de-slag methode met een viertal sprints van twee weken levert de gemeente Almelo:

  • een pilot-omgevingsplan dat is aangeboden aan de test-omgeving van de Landelijke Voorziening;
  • een pilot-omgevingsplan dat raadpleegbaar is in de lokale GemeenteDSO-viewer;
  • een vergunningcheck in de GemeenteDSO-viewer met toepasbare regels.

Interview Gemeente Almelo over samenwerking met GemeenteDSO

Gemeente Rijssen-Holten

De Gemeente Rijssen-Holten is een van de koplopers. Tijdens een van de DSO-kwartaaldagen laat Jeroen Nijsink van de gemeente Rijssen-Holten zien, hoe zij aan de slag zijn gegaan met omgevingsplannen. 

"De aanpak van Rijssen-Holten is een inspiratiebron voor andere gemeenten."

- Team GemeenteDSO

5 takeaways:

✔  Basis plankaart automatisch gegenereerd uit BGT. Functies en zoneringen worden toegevoegd.

✔  Input data komt van de bron.

✔  Actualiseren door één druk op de knop.

✔  Plan komt overeen met werkelijkheid, signalering voor planmakers als BGT afwijkt van plan.

✔  Klik in viewer laat op perceelniveau zien wat daar speelt.

''Laat data voor je werken'', Jeroen Nijsink van Rijssen-Holten op de DSO-kwartaaldag 10-09-2019