Onze werkwijze

 

Onze werkwijze

 

Integrale ketenaanpak

GemeenteDSO is een multidisciplinaire dienstverlener op het gebied van de Omgevingswet.  Wij helpen gemeenten om de transitie naar de Omgevingswet en het DSO-LV te realiseren.

Onze dienstverlening helpt gemeenten met het maken van een integraal omgevingsplan, inclusief werkingsgebieden, annotaties en toepasbare regels. Met onze unieke combinatie van teksten, kaarten én regels werken we volgens ons model Integrale Ketenaanpak. De input bestaat uit voorbeeld-omgevingsplannen, staalkaarten en de bruidsschat.

Alle betrokken disciplines werken samen en worden betrokken bij het proces van ambities opstellen, planvorming tot het beschikbaar stellen van het uiteindelijk omgevingsplan.

Voor het maken van het omgevingsplan kan uw gemeente de huidige beschikbare software gebruiken. Wij bieden een dienstencatalogus met werksessies, toolkit en ondersteuning voor het maken van een omgevingsplan. Afhankelijk van de behoefte binnen uw gemeente bepalen we gezamenlijk wat nodig is. Hierna maken we een stappenplan en kunnen we direct met uw gemeente aan de slag!

Integrale-ketenaanpak2-e1592577938416-768×426

Voordelen van deze aanpak voor uw gemeente
+  Direct beginnen met een eigen lokale voorziening en een eigen viewer
+  Ervaring opdoen met annoteren van teksten
+  Ervaring opdoen met maken van toepasbare regels
Minder tijd nodig voor begeleiden van burgers en bedrijven
+  Geleidelijk omschakelen naar DSO

Opstellen 'basis-omgevingsplan'

Opstellen 'start-omgevingsplan'

In vier sprints naar een 'basis-omgevingsplan'

Dit stappenplan bestaat uit vier sprints die leiden tot een 'basis-omgevingsplan' voor úw gemeente. Hiermee doorloopt uw gemeente alle processen en zijn alle onderwerpen behandeld om tot een omgevingsplan te komen. Het resulterende 'basis-omgevingsplan' is technisch correct, heeft een volledige inhoudsopgave, maar juridische regels zijn nog niet volledig uitgewerkt. Na afronding van het 'basis-omgevingsplan' heeft uw gemeente voldoende kennis en ervaring opgedaan om het omgevingsplan verder uit te werken. 

.

.

stappenplan

Samen met u werken we aan de eerste opzet van een omgevingsplan (tekst, geo en regels) voor een beperkt, maar voldoende interessant gebied. Met dit basisplan heeft uw gemeente voldoende kennis, inzicht en welke aanpak u volgt, in aanloop naar een omgevingsplan.

✔ Uitwerking van de werksessies (randvoorwaarden en door u gemaakte keuzes)

✔ Inclusief stappenschema en planning

✔ Inclusief een afstemmingsoverleg voor afronding definitieve versie

Aansluiting landelijke voorziening (DSO-LV)

Afhankelijk van het informatiebeleid van uw gemeente selecteren wij in overleg de meest geschikte route en software producten. Wij maken daarbij gebruik van uw bestaande software en zorgen voor aanvulling waar nodig.  Wij staan garant voor een optimale dienstverlening ten aanzien van de implementatie en de integratie van deze producten.

Wij zorgen voor aansluiting op de huidige landelijke voorziening (OLO) en we zorgen ervoor dat de gekozen oplossing voldoet aan de standaarden (TPOD/STOP, STTR) om aan te sluiten op het beoogde DSO-LV.

Graag laten wij tijdens een intakegesprek zien wat de mogelijkheden zijn en kunt u kennismaken met onze experts. 

omgevingswet_pos_fc

Tools en software

Toolkit-150×150

Onze werkwijze is niet gebonden aan bepaalde software. U kunt gebruik blijven maken van uw eigen vertrouwde software. Onze conversietools zorgen ervoor dat uw output voldoet aan de juiste standaarden. Ook kunt u gebruik maken van uw eigen viewer.  Ook daar kunnen wij ondersteuning bieden, met behulp van Maggût. Dat is een viewer en vergunnningcheck in één.

✔  DP4OW DeztaPlan voor Omgevingswet

✔  Conversie Dezta-xml + geo naar STOP/TPOD

✔  Conversie Word + geo naar STOP/TPOD

✔ SaaS-omgeving met toepasbare regels software 

✔ Maggût

✔  DP4OW DeztaPlan voor Omgevingswet

✔  Conversie Dezta-xml + geo naar

STOP/TPOD

✔  Conversie Word + geo naar STOP/TPOD

✔ SaaS-omgeving met toepasbare regels

software 

✔ Maggût